Společenství vlastníků

Ceník je platný od 1.1.2019.
Uvedené ceny jsou konečné, tzn. že nebudou navýšeny
o daň z přidané hodnoty ve výši 21% - nejsem plátce DPH

Dům o velikosti 0 - 10 jednotek - cena za 1 bytovou/ nebytovou jednotku 170,00 Kč
Dům o velikosti 11 - 20 jednotek - cena za 1 bytovou/ nebytovou jednotku 120,00 Kč
Dům o velikosti 21 - 50 jednotek - cena za 1 bytovou/ nebytovou jednotku 100,00 Kč
Dům o velikosti 51 - 100 jednotek - cena za 1 bytovou/ nebytovou jednotku 80,00 Kč
Zpracování mzdové agendy včetně formulářů do 25 zaměstnanců / 1 zaměstnanec 150,00 Kč
Zpracování mzdové agendy včetně formulářů nad 25 zaměstnanců / 1 zaměstnanec 120,00 Kč
Zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců / 1 zaměstnanec 80,00 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů, ELDP / 1 zaměstnanec 150,00 Kč
Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti 500,00 Kč
Roční vyúčtování srážkové daně 300,00 Kč
Zápočtový list, potvrzení o zdanitelných příjmech 100,00 Kč
Přiznání k dani z nemovitostí 500,00 Kč
Přiznání k dani z převodu nemovitostí 300,00 Kč
Přiznání k dani z příjmů PO - rozvaha + výkaz zisků a ztrát + příloha (zkrácený rozsah) 1 700,00 Kč
Přiznání k dani z příjmů PO - rozvaha + výkaz zisků a ztrát + příloha (plný rozsah) 2 200,00 Kč
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na příslušný rejstřík 280,00 Kč
Sepsání vnitřních směrnic společnosti (dle rozsahu) od 1 500,00 Kč
Hodinová sazba 350,00 Kč

 

Ing. Markéta Hladká

Účetní a daňová kancelář

Tel.: +420 724 135 616

hladka@ucetnibreclav.cz

www.ucetnibreclav.cz